Ansvarsprövningsbanken

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting

Banken visar de ansvarsprövningar där revisorerna i kommuner, landsting och regioner riktat anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet. För varje fall visas hur fullmäktige beslutat. Aktuella revisionsberättelser och beslut kan laddas upp.