Ansvarsprövningsbanken

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting

Så här använder du banken

Du söker i banken genom att göra olika val

  1. Du kan välja ett visst verksamhetsår och välja typfall till exempel när ansvarsfrihet har avstyrkts.
  2. Du kan söka efter en bestämd kommun, landsting eller region och rikta din sökning till en särskild typ av nämnd.
  3. Du kan också söka på bedömningsgrunder enligt God revisionssed, som revisorerna hänvisar till i sin revisionsberättelse.
  4. Du kan till exempel välja ett år och Visa alla så listas alla fall som finns i banken för detta år.
  5. När du gjort dina val kan du klicka och titta närmare på enskilda fall som listas. I varje fall hittar du en kort beskrivning samt aktuella dokument.

Med år avses det verksamhetsår som granskats och prövats.

Banken bygger på insamling av uppgifter. Om du saknar uppgifter är vi intresserade att du kontaktar oss.